دکتر حامد خانمحمدی

درباره من بیشتر بدانید

دکتری حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه

مدرس و مشاور  سواد مالی شخصی و شرکتی، بازار های مالی و دوره های MBA, DBA 

حسابدار رسمی CPA